Yazılım Geliştirme

Analiz Systems, kurulduğu günden itibaren bilişim sektöründe yazılım geliştirmeyi öncelikli alan olarak kabul etmiş ve önemli kaynaklarını, bilgi birikimini ve mühendislik çözümlerini biraraya getirerek bu alanda yatırımlar yapmıştır.

Bu anlayışla, bir ürün haline gelmiş olan Expert Systems yazılımı, Analiz Systems in kendi öz kaynakları ile KKTC mevzuatına ve şartlarına uygun bir şekilde geliştirilmektedir. Expert Systems, müşterilerden gelen ihtiyaç ve istek talepleri, KKTC mevzuatı ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak en güncel teknolojilere uyum sağlayacak şekilde geliştirilmeye devam ediliyor.

Yazılım departmanımız aynı zamanda kuruma özel yazılım da geliştirmektedir. Şu anda devlet daireleri ve kurumlar için geliştirdiğimiz ve kullanımda olan birçok özel uygulamamız bulunmaktadır.

Expert Systems

Expert Systems yazılımı, şirketimizin kuruluşundan itibaren tamamen kendi kaynakları ile KKTC mevzuatına ve şartlarına uygun bir şekilde geliştirilmektedir. Bu yazılım, geliştirilmeye başlandığı ilk günden itibaren, müşterilerimizden gelen ihtiyaç ve istekler ile KKTC mevzuatı dikkate alınarak tamamen yerli bir yazılım olarak geliştirilmiştir.

Halen yazılımı kullanmakta olan müşterilerden gelen istekler döğrultusunda geliştirilmeye devam edilmektedir. Bunun yanısıra, çözüm üretmediğimiz ancak ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz alanlar için de ek modüller geliştirilmeye devam etmektedir. Expert Systems yazılımının geliştirilmesine teknolojideki gelişmelere paralel olarak en güncel teknolojilere uyum sağlayacak şekilde sürekli devam edilmektedir. Expert Systems yazılımı, kullanıcı dostu olarak geliştirilmiştir. Her ne kadar bir paket program gibi görünse de, müşterilerin isteklerine göre özelleştirilebilmektedir. Müşterinin isteği paket içerisinde yer alabilecek özellikte ise paket sürümüne eklenmekte, eğer çok özelse sadece müşteride çalışacak bir modül olarak geliştirilmektedir. Expert Systems yazılımları, bu özellikleri sayesinde halen 300 ü aşkın kurum/kuruluş tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.

Yazılım Eğitim/Destek

Yaygın olarak pazarlamasını yapmakta olduğumuz Expert Systems yazılımı ile özel olarak geliştirmiş olduğumuz yazılımların eğitim ve destekleri bünyemiz içerisinde kurulmuş olan Destek Merkezi aracılığı ile verilmektedir. Destek merkezimiz, ISO 20000 standartlarına göre çalışan konusunda uzman personeli ile müşterilerimizin problemlerine çözümler üretmektedir.

Muhasebe Ofisi Otomasyonu

 Expert Systems yazılımının ilgili modülleri kullanılarak muhasebe ofislerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir sistem oluşturulmuştur. Bu sistem, tamamen KKTC mevzuatına uygun olup, Kurumlar ve daireler tarafından istenen raporları en iyi şekilde üreten KKTC deki tek yazılımdır. Halen KKTC de faaliyet gösteren
muhasebe o•sleri arasında en fazla rağbet gören ve en yaygın kullanılan yazılım olma özelliğini uzun yıllardır korumaktadır. Bu sistem içerisinde stok kontrol, cari takip, muhasebe, banka takip, bordro ve yıl sonu raporları modülleri bulunmaktadır. İhiyaç olması halinde diğer modüller de entegre bir şekilde sisme eklenmektedir..

İnsan Kaynakları ve Bordro Otomasyonu 

 KKTC de en yaygın kullanılan insan kaynakları ve bordro programıdır. Personel devam takip modülü, izin takip modülü ve bordro modülünden oluşmaktadır. Bordro modülü tamamen KKTC mevzuatına göre geliştirilmiş olup, daireler tarafından istenen her türlü raporu üretmektedir. Bunun yanısıra daireler tarafından istenen dosyalar da sistem tarafından üretilebilmektedir.

Pazarlama Şirketi Otomasyonu 

Muhasebe bürosu modüllerine ek olarak pazarlama şirketleri tarafından ihtiyaç duyulan modülleri de içeren bir sistemdir. Bu sistemde ayrıca telefon ve tabletler kullanılarak tamemen on-line olarak sipariş alma, sıcak satış ve tahsilat yapmak mümkün olmaktadır. Tamamen KKTC deki mevzuata ve ihtiyaçlara göre  geliştirilen bu sistem de birçok kuruluş tarafından tercih edilmektedir.

Gemi Acenteliği Otomasyonu 

Gemi acenteleleri tarafından ihtiyaç duyulan manifesto, konçimento, ordino v.b. ihtiyaçların karşılandığı bir modül ile birlikte muhasebe, cari, banka, bordro ve yılsonu modüllerinin birleştirilmesi ile oluşan bir sistem olarak gemi acenteleri tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.

Yurt Otomasyonu
Öğrenci yurtları tarafından ihtiyaç duyulan oda ve öğrenci takibi ile ilgili modül ile birlikte, entegre çalışacak şekilde muhasebe, cari hesap, bordro ve yıl sonu hesapları modüllerinden oluşan bir sistemdir. Halen birtakım öğrenci yurtları tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.
İnşaat Yap-Sat Otomasyonu 

 İnşaat yap-sat yapan firmaların ihtiyaç duyduğu proje bazlı maliyet takibi ile yap-sat konutlarının borç takibini yapacak bir modül mevcuttur. Bu modül ile birlikte entegre çalışacak şekilde, muhasebe, cari takip, stok kontrol, banka, insan kaynakları ve bordro ile yıl sonu hesapları modüllerinden oluşan bir sistemdir.

TÜK Otomasyonu 

Toprak Ürünleri Kurumunun kendi özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş olan bir modül ile entegre bir şekilde çalışan stok, cari, muhasebe, banka, bordro ve yıl sonu hesapları modüllerinden oluşmaktadır. Bu sistem halen Toprak Ürünleri Kurumu tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.

Özel Kolej Otomasyonu 

Özel kolejlerde, öğrenci hesaplarının ve ödemelerinin takip edilmesi amacı ile geliştirilmiş olan modüle entegre bir şekilde çalışan stok, cari, banka, muhasebe, bordro ve yılsonu hesapları modüllerinden oluşmaktadır. Halen TED Kolejinde kullanılmaktadır.

KIBSO Otomasyonu 

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Üyelerinin ve aidatlarının takibi ile oda tarafından verilen evrakların üretilmesi için geliştirilen özel modül ile entegre çalışan,stok, cari, banka, muhasebe, bordro ve yıl sonu hesapları modüllerinden oluşmaktadır. Halen KIBSO tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.

Özel Yazılım Projeleri

Devlet kurumları ve özel kuruluşlar için, kendi istekleri doğrultusunda özel yazılımlar geliştirilmektedir. Konusunda uzman personelimiz tarafından yapılan ihtiyaç analizi

doğrultusunda bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde otomasyon sistemleri geliştirilmektedir. Geliştirmiş olduğumuz bu otomasyon sistemlerinin eğitim ve destekleri ile tüm bakım ve geliştirmeleri de yine şirketimiz tarafından yapılmaktadır.