Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) Müdürü Doç. Dr. Nazife Dimililer, Analiz Systems (Özgü) Ltd. Direktörü Sultan Taçyıldız’ı ağırladı.

Toplantıya, DAÜ BTYO “Muhasebe ve Vergi Uygulamaları” programları koordinatörü Öğr. Gör.Ayhan Tecel ve kendisi de DAÜ BTYO “Muhasebe ve Vergi Uygulamaları” programı mezunu olan Analiz Systems (Özgü) Ltd. Yazılım Destek Personeli Cansu Avcı da katıldı.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

Yapılan toplantıda 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde COVID-19 pandemisinden dolayı uygulanan sokağa çıkma yasağı ve dolayısıyla çevrim içi eğitim sırasında edinilen deneyime göre; 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde dijital ortamda sürdürülecek eğitim için yapılabilecekler tartışıldı. Analiz Systems (Özgü) Ltd. ile firmanın kendi bünyesine, DAÜ BTYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı öğrencilerine “Expert Systems” programına uzaktan ve ücretsiz erişimle eğitim imkanını sağlamak amacı ile ayrı bir sunucu kurulması konusunda fikir birliğinin sağlandığı toplantıda,ayrıca Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programında yer alan ve uygulama saatlerinde “Expert Systems” muhasebe programının kullanıldığı dersleri başarıyla tamamlayan öğrencilere aldıkları notlara bağlı olarak her iki kurumun da onaylayacağı başarı ve üstün başarı sertifikası verilmesi konusunda da karar alındı.

Mezunların kazandıkları pratik becerileri kolaylıkla belgelemelerini sağlayan sertifikaların, iş bulabilirliklerini artıracağı ve işverenlerin daha sağlıklı karar vermelerine imkan tanıyacağı da konuşuldu. Toplantıda, iş yapma becerisine sahip kalifiye ara elemanın önemine vurgu yapıldı ve bu konularda istihdamın teşvik edilmesi için gerekli adımların atılması için yapılabilecekler tartışıldı. Bu bağlamda DAÜ-BTYO, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programımezunlarına, BTYO ile Analiz Systems (Özgü) Ltd. tarafından onaylanan başarı veya üstün başarı sertifikası verilmesi ve bu sertifikalara sahip mezunları istihdam eden kuruluşlara “Expert Systems” yazılımı kira ücretinde indirim yapılması konusunda fikir birliğine varıldı.

FIBAA SERTİFİKASYONUNA SAHİP

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programlarına ilişkin DAÜ BTYO’dan yapılan açıklamada, “Bünyemizde eğitim veren ‘Muhasebe ve Vergi Uygulamaları’ 2 yıllık ön lisans ve 3 yıllık teknikerlik programları sadece Kıbrıs’ta değil, aynı zamanda içinde bulunduğumuz bölgede bu konuda FIBAA sertifikasyonuna sahip olan tek eğitim programıdır. FIBAA kalite mührü, sunulan eğitimin hem Avrupa standartları ile akademik uyumluluğuna, hem de özellikle eğitimin sektörün ihtiyaçlarına göre verildiğini belgelemektedir. FIBAA sertifikasyonu, mesleki becerilerin kazanılmasını, teori ve pratiğin bütünleştirilmesini ve ilgili mesleki kurumlar ve işletmelerle iş birliğini gerektirmektedir. Bu sayede programlarımız Avrupa Yeterlilik Çerçevesine (EQF), Avrupa Kredi Transferi ve Biriktirme Sistemine (ECTS) ve ayrıca Avrupa Kalite Güvencesi Standartları ve Kılavuzlarına (ESG) uygun eğitim verdiklerini belgelendirdiklerinden, tüm dünyada geçerli diplomaları ile mezunlarının hem iş bulma olanaklarını artırmakta, hem de arzu etmeleri halinde de lisans tamamlamalarını kolay hale getirmektedir” denildi.

DOĞRUDAN İŞ HAYATINA ATILIM

DAÜ BTYO’nun misyonunun iş hayatına doğrudan atılmaya hazır mezun yetiştirmek olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bunu gerçekleştirmek için her zaman sektör ihtiyaçları belirlenerek sektörün talep ettiği beceri ile bilgiler müfredatlara entegre ediliyor. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programlarımızda bu yüzden, KKTC’deki en yaygın kullanıcıya sahip muhasebe yazılımı olan “Expert Systems”, ilgili muhasebe derslerimizin laboratuvar uygulamalarında uzun yıllardır kullanılmaktadır. Söz konusu program, Analiz Systems (Özgü) Ltd. tarafından 2000 yılından itibaren eğitim amaçlı kullanılmak üzere BTYO’ya hibe edilmiş ve özel muhasebe laboratuvarımızda tüm öğrencilerimizin kullanımına sunulmuş bulunmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz mezun olduklarında programın beceri kazanımlarını gerçekleştirip iş hayatına hızlı bir şekilde adapte olabilmektedirler. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümümüzün öğrencilerinin, genel olarak, mezun olmadan iş imkanı bulmalarındaki en önemli etkenler arasında bu tarz pratik becerileri kazanmaları, teknolojik imkanları ve bilişimi kullanabilmeleri, ülkemizde muhasebe ve işletmelerle ilgili prosedürlere ve kurallara hakim olmaları ve iş etiğine bağlı kalmaları sayılabilir.”

“SAYIN TAÇYILDIZ’A TEŞEKKÜR EDERİM”

DAÜ BTYO Müdürü Doç. Dr. Nazife Dimililer, Analiz Systems (Özgü) Ltd. ile yapacakları iş birliğine ilişkin, “Tüm dünyayı etkileyen küresel salgından dolayı, eğitimi çevrimiçi dijital platforma taşıdığımızda da Analiz Systems (Özgü) Ltd. BTYO’daki muhasebe dersleri için kendi bünyesindeki sunucuyu bize açmış ve gerekli adaptasyonları yapıp kesintisiz ve kolay bir şekilde geçiş yapmamızı sağlamıştır. Bu sayede öğrencilerimiz hiçbir kayıp yaşamamış ve gerekli tüm bilgi ve becerileri kazanmıştır. Bunun için hem okulumuz ve öğrencilerimiz, hem de öğrencilerimizi istihdam edecek kurumlar adına, Sayın Sultan Taçyıldız’a teşekkür ederim. Bu tarz iş birlikleri sayesinde programlarımızdan mezun olan muhasebe uzmanları istihdam edildikleri kurumlarda ayrı bir eğitimden geçmemekte ve dolayısıyla doğrudan iş gücüne katkıda bulunmaktadırlar. Mesleki eğitimin daha ileriye taşınması için her zaman sektör ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Mezunlarımız bizim gururlarımızdır” diye konuştu.